O Klubu

TJ Sokol Teplýšovice nalezneme ve Středočeském kraji v obci Teplýšovice. Sokol v Teplýšovicích vznikl 11. února 1923 a za vznik této tělocvičné jednoty se zasloužili členové učitelského sboru – Jan Zeman a Alois Mrňák. V dubnu toho roku se jednota stala součástí Blanické župy se svými 30 členy a 19 členkami, jak se píše v obecní kronice. Od té doby má vliv na sportovní dění nejen v Teplýšovicích, ale i v širokém okolí. Do historie obce se klub zapsal nejen sportovním, ale i kulturním děním.

Klub disponuje široku základnou sportovců a ostatních členů, kteří se zapojují i v mimosportovních aktivitách. Sdružuje členy i veřejnost různého věku, zájmů a cílů. Pro všechny poskytuje zázemí v podobě fotbalových hřišť a klubovny v areálu nebo možnosti využití přilehlé sokolovny. V současné době působí v několika sportovních odvětvích, kam patří fotbal, stolní tenis, cvičení pro děti i dospělé. Klub se zapojuje do mnoha sportovních soutěží a zároveň podporuje a pořádá kulturní i společenské akce.

Sportoviště a zázemí

Fotbalová hřiště

Hlavní hřiště – využívá se hlavně pro soutěžní utkání všech věkových kategorií. U hřiště se nachází krytá a nekrytá tribuna pro diváky.
Velké rezervní a tréninkové hřiště
Malé tréninkové hřiště
Zázemí v podobě šaten pro sportovce všech věkových kategorií

Bufet na hřišti

V areálu se nachází bufet s vnitřním i venkovním posezením. Zajišťuje občerstvení pro diváky, sportovce i veřejnost.

Sokolovna

Budova sokolovny slouží jako sportovní i kulturní zázemí a obec Teplýšovice se značnou mírou zasloužila o její rekonstrukci. Využití najde nejen u členů Sokola, ale i veřejnosti a ostatních místních spolků.

Ubytovna

V areálu se nachází také ubytovna, která zde byla vybudována hlavně pro účely sportovních soustředění mládeže a dospělých.

Areál
bufet na hřišti
mapa areálu

Historie

Založení TJ Sokol Teplýšovice 11. 2. 1923

1923
1945

Založení Svazu české mládeže v Teplýšovicích

hlavním cílem bylo získat vlastní hřiště

První hřiště na území obce Teplýšovice

Velký den pro teplýšovické sportovce

1946
1947

První řádná Valná hromada SK Teplýšovice

Vybudování sportovního zázemí

první kabiny přímo u hřiště

1947
1949

Změna názvu na Sokol Teplýšovice

První sokolský ples

1950
1951

Založení sportovního oddílu

stolní tenis

Účast na první okresní spartakiádě v Neveklově

1954
1955

Účast na celostátní spartakiádě

Fotbalové utkání s Rudou hvězdou Bratislava

1955
1955

Celostátní ocenění

Řád práce

Klub vyhlášen nejlepší jednotou v Československé republice

1956
1956

Zahájení výstavby dnešního hlavního hřiště a sokolovny

Založení sportovního oddílu

šachy

1957
1959

Slavnostní otevření nové sokolovny

1923 - Založení SK Teplýšovice

1945 - Založení Svazu české mládeže v Teplýšovicích – hlavním cílem bylo získat vlastní hřiště

1946 - První hřiště na území obce Teplýšovice – Velký den pro teplýšovické sportovce

1947 - První řádná Valná hromada SK Teplýšovice

1947 - Vybudování sportovního zázemí – první kabiny přímo u hřiště

1949 - Změna názvu na Sokol Teplýšovice

1950 - První sokolský ples

1951 - Založení sportovního oddílu – stolní tenis

1954 - Účast na první okresní spartakiádě v Neveklově

1955 - Účast na celostátní spartakiádě

1955 - Fotbalové utkání s Rudou hvězdou Bratislava

1955 - Celostátní ocenění – Řád práce

1956 - Klub vyhlášen nejlepší jednotou v Československé republice

1956 - Zahájení výstavby dnešního hlavního hřiště a sokolovny

1957 - Založení sportovního oddílu - šachy

1959 - Slavnostní otevření nové sokolovny